Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals left parenthesis x squared minus 3 x plus 2 right parenthesis to the power of straight pi end style là

  1. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses plus infinity semicolon 2 close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  3. begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style open parentheses 1 semicolon 2 close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số là hàm lũy thừa có số mũ nên hàm số xác định khi . Vậy tập xác định của hàm số là .

Hàm số  begin mathsize 18px style y equals left parenthesis x squared minus 3 x plus 2 right parenthesis to the power of straight pi end style là hàm lũy thừa có số mũ begin mathsize 18px style straight pi end style  nên hàm số xác định khi

 begin mathsize 18px style x squared minus 3 x plus 2 greater than 0 left right double arrow x element of end stylebegin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses plus infinity semicolon 2 close parentheses end style . Vậy tập xác định của hàm số là begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses plus infinity semicolon 2 close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

69

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG