Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là :

Tập xác định của hàm số y equals open square brackets ln open parentheses x minus 2 close parentheses close square brackets to the power of pi là :
 

  1. straight real numbers

  2. open parentheses 3 semicolon plus infinity close parentheses

  3. open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses

  4. open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐKXĐ : TXĐ: .

ĐKXĐ :

TXĐ: D equals open parentheses 3 semicolon plus infinity close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Biết là nguyên hàm của hàm số và . Tính A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG