Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals open parentheses x squared plus x close parentheses to the power of square root of 2 end exponent là

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho vectơ a hợp với O x g o ˊ c 6 0 o , hợp với O z g o ˊ c 6 0 o . Tính góc hợp bởi a v a ˋ O y ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG