Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số y = ( 2 − 3 x ) − 3 5 ​ là

Tập xác định của hàm số  là

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = ( 2 − 3 x ) − 3 5 ​ có nghĩa khi 2 − 3 x ⇔ x < 3 2 ​ .

Hàm số  có nghĩa khi  .

1

Câu hỏi tương tự

Công thức thể tích khối cầu bán kính R là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG