Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals 1 over 5 to the power of x
 

  1. open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses

  2. left square bracket 0 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. straight real numbers backslash open curly brackets 0 close curly brackets

  4. straight real numbers

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: với Nên hàm số có tập xác định là .

Ta có: 5 to the power of x space end exponent greater than 0  với for all x element of straight real numbers

Nên hàm số y equals 1 over 5 to the power of x  có tập xác định là straight real numbers .

1

Câu hỏi tương tự

Biếthàm số là một nguyên hàm của hàm số . Tổng là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG