Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 fraction numerator x plus 3 over denominator 2 minus x end fraction end style là

  1. begin mathsize 18px style D equals open square brackets negative 3 semicolon 2 close square brackets end style

  2. begin mathsize 18px style D equals straight real numbers backslash open curly brackets negative 3 semicolon 2 close curly brackets end style

  3. begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative infinity semicolon minus 3 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style open parentheses negative 3 semicolon 2 close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: .

Điều kiện: begin mathsize 18px style fraction numerator x plus 3 over denominator 2 minus x end fraction greater than 0 left right double arrow negative 3 less than x less than 2 rightwards double arrow end stylebegin mathsize 18px style D equals open parentheses negative 3 semicolon 2 close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Tổng các nghiệm của phương trình lo g 3 ​ ( 2 x + 1 ) − lo g 3 1 ​ ​ ( 3 − x ) = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG