Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals left parenthesis x minus 2 right parenthesis to the power of negative 3 end exponent end style là

  1. begin mathsize 18px style left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  2. begin mathsize 18px style left parenthesis negative infinity semicolon 2 right parenthesis end style

  3. begin mathsize 18px style straight real numbers backslash left curly bracket 2 right curly bracket end style

  4. begin mathsize 18px style straight real numbers end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG