Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là:

Tập xác định của hàm số y equals log subscript 2 left parenthesis 3 minus 2 x minus x squared right parenthesis là:

  1. D equals left parenthesis negative 1 semicolon 3 right parenthesis

  2. D equals left parenthesis negative 3 semicolon 1 right parenthesis

  3. D equals left parenthesis negative 1 semicolon 1 right parenthesis

  4. D equals left parenthesis 0 semicolon 1 right parenthesis

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = lo g ( x 2 − 4 x + 3 ) có đạo hàm dương khi:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG