Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals open parentheses x squared minus 4 x close parentheses to the power of e end style là

  1. begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  2. begin mathsize 18px style straight real numbers backslash open curly brackets 0 semicolon 4 close curly brackets end style

  3. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses union open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style open parentheses 3 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì nên điều kiện xác định của hàm số đã cho là TXĐ của hàm số là

begin mathsize 18px style e not an element of straight integer numbers end style  nên điều kiện xác định của hàm số đã cho là

rightwards double arrowTXĐ của hàm số là begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses union open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses end style

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG