Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số y = lo g 2 ​ x + 5 x − 1 ​ là?

Tập xác định của hàm số  là? 

  1.  

  2. D = (-5;1]

  3. D = (-5;1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. D = ( − ∞ ; − 5 ) ∪ ( 1 ; + ∞ )

ĐÁP ÁN A. 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) = x 3 + (m 2 + 1)x + m 2 - 2với mlà tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của mđể hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;2]bằng 7

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG