Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số y = ( − x 2 + 4 x + 5 ) 4 3 ​ + 4 − x ​ là

 Tập xác định của hàm số  là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện { − x 2 + 4 x + 5 > 0 4 − x ≥ 0 ​ ⇔ { − 1 < x < 5 x ≤ 4 ​ ⇔ − 1 < x ≤ 4 Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D = ( − 1 ; 4 ]

Điều kiện 

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng ( d ) : m x − y + m = 0 cắt đường cong ( C ) : x 3 − 3 x 2 + 4 tại ba điểm phân biệt A , B và C ( − 1 ; 0 ) sao cho tam giác A OB có diện tích bằng 5 5 ​ . (Vớ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG