Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số y = 2 sin x − 1 1 ​ là

Tập xác định của hàm số  là

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Hàm số xác định khi sin x  = 2 1 ​ ⇔ { x  = 6 π ​ + k 2 π x  = 6 5 π ​ + k 2 π ​ , k ∈ Z . Vậy D = R \ { 6 π ​ + k 2 π ; 6 5 π ​ + k 2 π , k ∈ Z } .

Chọn C

Hàm số xác định khi .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Gieo một đồng xu 2 lần liên tiếp. Xác suất để cả 2 lần gieo đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa bằng

23

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG