Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals left parenthesis 4 minus 3 x minus x squared right parenthesis to the power of negative 2019 end exponent end style là

  1. begin mathsize 18px style straight real numbers backslash left curly bracket negative 4 semicolon 1 right curly bracket end style

  2. begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  3. begin mathsize 18px style open square brackets negative 4 semicolon 1 close square brackets end style

  4. begin mathsize 18px style open parentheses negative 4 semicolon 1 close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì là hàm số lũy thừa có số mũ nguyên âm nên điều kiện xác định là Vậy tập xác định của hàm số là

 begin mathsize 18px style y equals left parenthesis 4 minus 3 x minus x squared right parenthesis to the power of negative 2019 end exponent end style là hàm số lũy thừa có số mũ nguyên âm nên điều kiện xác định là begin mathsize 18px style 4 minus 3 x minus x squared not equal to 0 left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x not equal to 1 end cell row cell x not equal to negative 4 end cell end table close end style

Vậy tập xác định của hàm số là begin mathsize 18px style D equals straight real numbers backslash left curly bracket negative 4 semicolon 1 right curly bracket end style

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

12

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG