Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số y = ( − x 2 + 3 x + 4 ) 3 1 ​ + 2 − x ​ là

Tập xác định của hàm số  là

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi { − x 2 + 3 x + 4 > 0 2 − x ≥ 0 ​ ⇔ { − 1 < x < 4 x ≤ 2 ​ ⇔ x ∈ ( − 1 ; 2 ] Chọn B

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi 

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Giai hệ pt

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG