Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số y = 2 1 − x − 1 ​ là:

Tập xác định của hàm số là:

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biểu thức 2 1 − x − 1 ​ có nghĩa khi và chỉkhi 2 1 − x − 1 ≥ 0 ⇔ 2 1 − x ≥ 1 ⇔ 1 − x ≥ 0 ⇔ x ≤ 1 . Vậy hàm số có tập xác định là ( − ∞ ; 1 ] .

Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi . Vậy hàm số có tập xác định là .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = x e x trên khoảng [-2 ; 1]?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG