Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals left parenthesis x squared minus 3 x plus 2 right parenthesis to the power of negative 3 end exponent là
 

  1. D equals straight real numbers backslash open curly brackets 1 semicolon 2 close curly brackets

  2. open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

  3. left parenthesis 1 semicolon 2 right parenthesis

  4. straight real numbers

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì -3 là số nguyên âm nên điều kiện là Chọn A

Vì -3 là số nguyên âm nên điều kiện là x squared minus 3 x plus 2 not equal to 0 left right double arrow x element of straight real numbers backslash open curly brackets 1 semicolon 2 close curly brackets

rightwards arrowChọn A

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định của hàm số

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG