Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals 1 over 5 to the power of x end style là

  1. begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style left square bracket 0 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  3. begin mathsize 18px style straight real numbers backslash open curly brackets 0 close curly brackets end style

  4. begin mathsize 18px style straight real numbers end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: với Nên hàm số có tập xác định là .

Ta có: begin mathsize 18px style 5 to the power of x greater than 0 end style  với begin mathsize 18px style for all x element of straight real numbers end style

Nên hàm số begin mathsize 18px style y equals 1 over 5 to the power of x end style  có tập xác định là begin mathsize 18px style straight real numbers end style .

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình . Khi đặt ,( ), ta được phương trình nào sau đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG