Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số  left parenthesis x squared space minus space 3 x space plus space 2 right parenthesis to the power of straight pi   

  1. R \ {1;2}

  2. (1;2)

  3. left parenthesis negative infinity semicolon 1 right square bracket space union space left square bracket 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. left parenthesis negative infinity semicolon 1 right parenthesis space union space left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bpt sau a, b, x 2 − 3 x − 4 lo g 2 ​ ( x + 1 ) 2 − lo g 3 ​ ( x + 1 ) 3 ​ > 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG