Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định  của hàm số  là

  1. .

  2. .

  3. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi Vậy tập xác định: .

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Vậy tập xác định: .

1

Câu hỏi tương tự

Các giá trị thực của tham số sao cho khoảng thuộc tập nghiệm của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG