Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là:

Tập xác định của hàm số y equals open parentheses x squared minus 3 x plus 2 close parentheses to the power of pi là:
 

  1. open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

  2. straight real numbers

  3. open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses

  4. open parentheses 1 semicolon 2 close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số là hàm lũy thừa có số mũ nên hàm số xác định khi : . Vậy tập xác định của hàm số là .

Hàm số y equals open parentheses x squared minus 3 x plus 2 close parentheses to the power of pi  là hàm lũy thừa có số

mũ pi  nên hàm số xác định khi :

x squared minus 3 x plus 2 greater than 0 left right double arrow x element of open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses .

Vậy tập xác định của hàm số là open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Biết làmột nguyên hàm của hàm số và . Tính A. B. C. D.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG