Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số Error converting from MathML to accessible text. là 

  1. R

  2. Error converting from MathML to accessible text..

  3. Error converting from MathML to accessible text..

  4. Error converting from MathML to accessible text..

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Do là hàm số lũy thừa với số mũ nguyên âm nên ta chọn đáp án B.

Chọn B

Do Error converting from MathML to accessible text. là hàm số lũy thừa với số mũ nguyên âm nên ta chọn đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Một đám vi trùng tại ngày thứ tcó số lượng là N ( t ) . Biết rằng N ′ ( t ) = 1 + 2 t 2000 ​ và lúc đàu đám vi trùng có 300000 con. Ký hiệu Llà số lượng vi trùng sau 10 ngày. Tìm L

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG