Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số y equals log subscript 2 left parenthesis x squared minus x right parenthesis là

  1. left square bracket 0 semicolon 1 right square bracket

  2. left parenthesis 0 semicolon 1 right parenthesis

  3. left parenthesis negative infinity semicolon 0 right square bracket union left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis union left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho . Tính theo và ta được

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG