Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là :

Tập xác định của hàm số y equals left parenthesis x minus 2 right parenthesis to the power of negative 3 end exponent là :
 

  1. left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. left parenthesis negative infinity semicolon 2 right parenthesis

  3. straight real numbers backslash open curly brackets 2 close curly brackets

  4. straight real numbers

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: . Vậy điều kiện của hàm số là .

Điều kiện: x minus 2 not equal to 0 left right double arrow x not equal to 2 .

Vậy điều kiện của hàm số là straight real numbers backslash open curly brackets 2 close curly brackets .

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG