Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là :

Tập xác định của hàm số y equals log subscript 2 x là :

  1. straight real numbers

  2. left square bracket 0 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses

  4. R set minus open curly brackets 0 close curly brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 7_TP.HCM_câu 2”: Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là . Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức (trong ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG