Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals log left parenthesis 2 x minus x squared right parenthesis end style là

  1. begin mathsize 18px style open square brackets 0 semicolon 2 close square brackets end style

  2. begin mathsize 18px style left parenthesis negative infinity semicolon 0 right square bracket union left square bracket 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  3. begin mathsize 18px style left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis union left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  4. begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon 2 close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định của hàm số là . Vậy tập xác định của hàm số là .

Điều kiện xác định của hàm số là begin mathsize 18px style 2 x minus x squared greater than 0 comma x element of straight real numbers left right double arrow 0 less than x less than 2 comma x element of straight real numbers end style .

Vậy tập xác định của hàm số là begin mathsize 18px style D equals open parentheses 0 semicolon 2 close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG