Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số y = lo g 2 ​ 1 − x 2 2 x ​ ​ có dạng [ a ; b ) ∪ [ c ; d ) . Tính a+b+c+d

Tập xác định của hàm số  có dạng . Tính a+b+c+d
 

  1. 1

  2. - 2

  3. 3

  4. -4

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Điều kiện Do đó suy ra

Đáp án B

Điều kiện 

Do đó suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Các dãy số sau, dãy nào là dãy số nhân?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG