Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số có chứa bao nhiêu số nguyên?

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals log fraction numerator negative x squared minus 2 x plus 8 over denominator open vertical bar x plus 1 close vertical bar end fraction end style có chứa bao nhiêu số nguyên?

  1. 4

  2. 7

  3. 3

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Vậy tập xác định của hàm số là suy ra tập xác định của hàm số chứa 4 số nguyên là -3;-2;0;1

Điều kiện:

Vậy tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis end style  là begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative 4 semicolon minus 1 close parentheses union open parentheses negative 1 semicolon 2 close parentheses end style  suy ra tập xác định của hàm số chứa 4 số nguyên là -3;-2;0;1

1

Câu hỏi tương tự

Gọi là hai nghiệm nguyên dương của bất phương trình . Tính giá trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG