Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số

Tập xác định của hàm số y equals log left parenthesis x squared minus 1 right parenthesis

  1. left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 right parenthesis union left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. left parenthesis negative infinity semicolon 1 right parenthesis

  3. left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. left parenthesis negative 1 semicolon 1 right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình lo g 2 2 ​ x + lo g 2 ​ 4 x ​ = 5 lo g x ​ 8 + 25 lo g x 2 ​ 2 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG