Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số

Tập xác định của hàm số y equals log left parenthesis x squared minus 1 right parenthesis

  1. left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 right parenthesis union left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. left parenthesis negative infinity semicolon 1 right parenthesis

  3. left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. left parenthesis negative 1 semicolon 1 right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 x < 3 2 x ​ + 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG