Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals open parentheses x squared minus 3 x plus 2 close parentheses to the power of straight pi end style

  1. begin mathsize 18px style open parentheses 1 semicolon 2 close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style left parenthesis negative infinity semicolon 1 right square bracket union left square bracket 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  3. begin mathsize 18px style straight real numbers backslash open curly brackets 1 semicolon 2 close curly brackets end style

  4. begin mathsize 18px style left parenthesis negative infinity semicolon 1 right parenthesis union left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi: Vậy tập xác định của hàm số là

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

Vậy tập xác định của hàm số là

1

Câu hỏi tương tự

Tổng các nghiệm của phương trình lo g 3 ​ ( 2 x + 1 ) − lo g 3 1 ​ ​ ( 3 − x ) = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG