Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm S của phương trình 2 x − 3 ​ = x − 3 là:

Tập nghiệm S của phương trình  là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2 x − 3 ​ = x − 3 ⇔ { x − 3 ≥ 0 2 x − 3 = ( x − 3 ) 2 ​ ⇔ { x ≥ 3 2 x − 3 = x 2 − 6 x + 9 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x ≥ 3 [ x = 2 x = 6 ​ ​ ⇔ x = 6 Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 6 } .

                             

                             

Vậy tập nghiệm của phương trình là .

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG