Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm Scủa bất phương trình lo g 4 ​ ( lo g 3 1 ​ ​ x ) ≥ 0 là

Tập nghiệm S của bất phương trình  là 

  1. S = 

  2. S = 

  3. S = 

  4. S =   [ 4 ; +)

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án B BPT

Lời giải 

Đáp án B

BPT 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x − 3 ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG