Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm S của bất phương trình min { lo g 2020 ​ ( x ) ; lo g 2020 1 ​ ​ ( x ) } ≥ 1 là

Tập nghiệm S của bất phương trình  là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất phương trình suy ra { lo g 2020 ​ ( x ) ≥ 1 lo g 2020 1 ​ ​ ( x ) ≥ 1 ​ ⇔ { x ≥ 2020 0 < x ≤ 2020 1 ​ ​ Điều này là vô lý, vậy bất phương trình vô nghiệm Chọn đáp án C

Bất phương trình suy ra

Điều này là vô lý, vậy bất phương trình vô nghiệm

Chọn đáp án C
 

4

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng ( d ) : m x − y + m = 0 cắt đường cong ( C ) : x 3 − 3 x 2 + 4 tại ba điểm phân biệt A , B và C ( − 1 ; 0 ) sao cho tam giác A OB có diện tích bằng 5 5 ​ . (Vớ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG