Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình là

Tập nghiệm của phương trình  là

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: . Đối chiếu với điều kiện ta được: .

Điều kiện: .

Đối chiếu với điều kiện ta được: .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: f m ​ ( x ) = 4 x 2 − 4 mx + m 2 − 2 m . Xét trên miền − 2 ≤ x ≤ 0 . Tìm m để − 2 ≤ x ≤ 0 min ​ f m ​ ( x ) = 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG