Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình: x 2 − 5 ∣ x − 1 ∣ − 1 = 0 là:

Tập nghiệm của phương trình:  là: 

  1. {1,-4, 6}

  2. {1, 4, - 6}

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.{1, 4, - 6}

ĐÁP ÁN B. {1, 4, - 6}

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC cân tại A. Biết rằng độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q. Tìm công bội q của cấp số nhân đó. A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG