Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bấtphương trình 4 x − 3. 2 x + 2 > 0 là

Tập nghiệm của bất phương trình  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 4 x − 3. 2 x + 2 > 0 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = ( − ∞ ; 0 ) ∪ ( 1 ; + ∞ ) .

Ta có: 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  .

1

Câu hỏi tương tự

Giải bấtphương trình sau: 3 x + 1 + 18. 3 − x > 29 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG