Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là:

Tập nghiệm của bất phương trình  là:

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

Ta có:

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình có nghiệm là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG