Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phươngtrình lo g 2 ​ ( x 2 − 6 x + 7 ) ≤ 1 là

Tập nghiệm của bất phương trình là 

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất phương trình đã chotương đương với: { x 2 − 6 x + 7 ≤ 2 x 2 − 6 x + 7 > 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ 1 ≤ x ≤ 5 [ x < 3 − 2 ​ x > 3 + 2 ​ ​ ] ​ ⇔ [ 1 ≤ x < 3 − 2 ​ 3 + 2 ​ < x ≤ 5 ​ ]

Bất phương trình đã cho tương đương với:

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho số thực a>1, b  = 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG