Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình lo g 2 1 ​ ​ ( x + 1 ) < lo g 2 1 ​ ​ ( 2 x − 1 )

Tập nghiệm của bất phương trình 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R* , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG