Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là:

Tập nghiệm của bất phương trình open parentheses 3 plus 2 square root of 2 close parentheses to the power of x minus 1 end exponent greater or equal than open parentheses 3 minus 2 square root of 2 close parentheses to the power of fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction end exponent là:
 

  1. open square brackets negative 2 semicolon 1 close square brackets union left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. open square brackets negative 2 semicolon minus 1 close square brackets union left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. open square brackets negative infinity semicolon minus 1 close square brackets union left parenthesis 1 semicolon 2 right parenthesis

  4. open square brackets negative infinity semicolon minus 2 close square brackets union left parenthesis negative 1 semicolon 1 right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một chiếc xe đua thể thức I bắt đầu chuyển động tăng tốc với gia tốc không đổi, khi vận tốc 80m/s thì xe chuyển động với vận tốc không đổi trong thời gian 56s, sau đó nó giảm với gia tốc không đổi đến...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG