Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Để hàm số đồng biến trên khoảng khi và chỉ khi . Xét hàm số . ; . Bảng biến thiên: Từ bảng biến thiên ta thấy . Vậy .

Ta có .

Để hàm số đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi

.

Xét hàm số .

; .

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên ta thấy . Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG