Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng  là

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: . . Hàm số đồng biến trên khoảng Vậy thì hàm số đồng biến trên khoảng .

Tập xác định: .

.

Hàm số đồng biến trên khoảng

Vậy  thì hàm số đồng biến trên khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm để hàm số đồng biến trên khoảng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG