Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng  là

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có. . với Ta có. Dựa vào bảng biến thiên, suy ra: thỏa yêu cầu bài toán. Vậy: thì hàm số đồng biến trên khoảng .

Ta có.

.

 với

Ta có.

Dựa vào bảng biến thiên, suy ra:  thỏa yêu cầu bài toán.

Vậy:  thì hàm số đồng biến trên khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG