Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn ∣ ∣ ​ z − i z ​ ∣ ∣ ​ = 3 là đường nào?

Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn  là đường nào?
 

  1. Một đường thẳng

  2. Một đường parabol

  3. Một đường tròn

  4. Một đường elip

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Giả sử z = x + y i ⇔ x 2 + y 2 = 9 x 2 + 9 ( y − 1 ) 2 ⇔ 8 x 2 + 8 y 2 − 18 y + 9 = 0 ⇔ x 2 + ( y − 8 9 ​ ) 2 = 64 9 ​ Do đó tập hợp biểu diễn của z là đường tròn tâm I ( 0 ; 8 9 ​ ) , bán kính R = 8 3 ​

Đáp án C

Giả sử 

Do đó tập hợp biểu diễn của z là đường tròn tâm , bán kính 
 

1

Câu hỏi tương tự

Nhà trường tố chức cho 378 học sinh khối 6 đi du lịch bằng xe ô tô. Mỗi xe chở được tối đa 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để chở hết số học sinh của nhà trường đi tham quan?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG