Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn ∣ z − 3 − 4 i ∣ = 2 là một đường tròn có bán kính bằng

Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn là một đường tròn có bán kính bằng
 

  1. 8

  2. 4

  3. 2

  4. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Có

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số f ( x ) = x 3 − x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG