Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các số thực m để phương trình có nghiệm thực là

Tập hợp các số thực m để phương trình begin mathsize 16px style log subscript 2 x equals m end style có nghiệm thực là

  1. begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style

  2. begin mathsize 16px style left square bracket 0 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  3. begin mathsize 16px style open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses end style

  4. begin mathsize 16px style straight real numbers end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện để phương trình đã cho có nghĩa là x>0 . Dễ thấy thì đường thẳng y=m luôn cắt đồ thị hàm số tại đúng một điểm. Vậy tập hợp các số thực m để phương trình có nghiệm thực là .

Điều kiện để phương trình đã cho có nghĩa là x>0 .

Dễ thấy begin mathsize 16px style for all m element of straight real numbers end style  thì đường thẳng y=m  luôn cắt đồ thị hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript 2 x end style  tại đúng một điểm.

Vậy tập hợp các số thực m  để phương trình begin mathsize 16px style log subscript 2 x equals m end style  có nghiệm thực là begin mathsize 16px style for all m element of straight real numbers end style .

2

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có nghiệm thực.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG