Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z-1+ 2iỊ = 4 là:

Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z-1 + 2iỊ = 4 là:
 

  1. Một đường thẳng

  2.  Một đường tròn
     

  3. Một đoạn thẳng

  4. Một hình vuông
     

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tim số thực m sao cho ( m 2 − 1 ) + ( m + 1 ) i là số ảo

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG