Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn phần thực và phần ảo của đều thuộc là

Tập hợp các điểm biểu diễn số phức  thỏa mãn phần thực và phần ảo của  đều thuộc  là

  1. hình tròn tâm  bán kính  (kể cả đường tròn).

  2. hình tròn tâm  bán kính  (không kể đường tròn).

  3. hình vuông giới hạn bởi các đường thẳng  (kể cả các cạnh của hình vuông).

  4. hình vuông giới hạn bởi các đường thẳng  (không kể các cạnh của hình vuông).

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi . Vì phần thực và phần ảo của số phức đều thuộc khoảng nên ta có: và Vậy tập hợp các điểm cần tìm là phần mặt phẳng nằm bên trong hình vuông (bỏ đi các cạnh của hình vuông) được giới hạn bởi các đường thẳng .

Gọi .

Vì phần thực và phần ảo của số phức  đều thuộc khoảng  nên ta có:

 và

Vậy tập hợp các điểm cần tìm là phần mặt phẳng nằm bên trong hình vuông (bỏ đi các cạnh của hình vuông) được giới hạn bởi các đường thẳng .

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn phần thực và phần ảo của đều thuộc là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG