Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các giá trị thực của m để hàm số y = − x 3 − 6 x 2 + ( 4 m − 9 ) x + 4 ( 1 ) nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; − 1 ) là

Tập hợp các giá trị thực của  để hàm số  nghịch biến trên khoảng  là


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có y ′ = − 3 x 2 − 12 x + ( 4 m − 9 ) Hàm số (1) nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; − 1 ) khi và chỉ khi y ′ = − 3 x 2 − 12 x + ( 4 m − 9 ) ≤ 0 , ∀ x ∈ ( − ∞ ; − 1 ) ⇔ 4 m ≤ 3 x 2 + 12 x + 9 = g ( x ) , ∀ x ∈ ( − ∞ ; − 1 ] ⇔ 4 m ≤ min g ( x ) = g ( − 2 ) = − 3 ⇔ m ≤ − 4 3 ​ x ∈ ( − ∞ ; − 1 ]

Đáp án C

Ta có 

Hàm số (1) nghịch biến trên khoảng  khi và chỉ khi

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 4 y − 6 z − 11 = 0 .Tọa độ tâm T của (S) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG