Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập giá trị của hàm số là:

Tập giá trị của hàm số y equals e to the power of negative 2 x plus 4 end exponent là:

 

  1. straight real numbers backslash open curly brackets 0 close curly brackets

  2. left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. straight real numbers

  4. left square bracket 0 colon plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: nên tập giá trị của hàm số là

Ta có: e to the power of negative 2 x plus 4 end exponent greater than 0 comma for all x element of straight real numbers nên tập giá trị của hàm số y equals e to the power of negative 2 x plus 4 end exponent là left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

T í nh đạ o h à m c ủ a h à m s ố y = lo g 3 ​ ( 2 x + 1 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG