Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính B = 0 ∫ a /2 ​ a 2 − x 2 ​ d x ​

Tính 

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x = a sin t với − 2 π ​ < t < 2 π ​ thì d x = a cos t d t Khi x = 0 thì t = 0 ; x = 2 a ​ thì t = 6 π ​ . B = 0 ∫ π /6 ​ a cos t a cos t d t ​ = 0 ∫ π /6 ​ d t = 6 π ​

Đặt  với  thì   

Khi  thì  thì .

    

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân ∫ 0 π ​ sin 3 x d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG